Najčešći razlozi propasti restorana su:

1.  Mali početni kapital

2. Loše znanje o konkurenciji

3. Loša lokacija

4. Slaba promocija restorana

5. Nestalna ponuda

6. Narušeni  partnerski odnosi

7. Loš inventar  i vodstvo

8 . Manjak originalnih ideja